Sức khỏe06/01/202107:30

Bàn tay là một trong những bộ phận xuất hiện dấu hiệu lão hóa đầu tiên trên cơ thể. Bên cạnh đó, bàn tay cũng có thể chỉ ra một số vấn đề sức khỏe nhất định. Theo các bác sĩ, những biểu hiện bất thường trên tay có thể là dấu hiệu cảnh báo một số thay đổi trên các bộ phận khác theo chiều hướng xấu.

M.B (Theo Bright Side/ Video: 3 Minutes, Only Human, LB Hand Therapy...)

Avatar