Thế giới21/03/201704:35

Cùng theo dõi những bài tập khắc nghiệt của lính cứu hỏa ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.Theo New China, VTC

Avatar