Mạng xã hội12/07/201705:24

Bạn thuộc bao nhiêu bài trong video này? Tin rằng những ai nhớ hết được những bài hát này đều phát hiện ra điểm chung "mình đã già"...Nguồn clip: Facebook

Avatar
Avatar
Bài hát cuối là gì vậy ạ