Mạng xã hội 12/07/2017 05:24

Bạn thuộc bao nhiêu bài trong video này? Tin rằng những ai nhớ hết được những bài hát này đều phát hiện ra điểm chung "mình đã già"...Nguồn clip: Facebook

Avatar
Avatar
Cốm 27/02/2018 15:31
Bài hát cuối là gì vậy ạ