Sức khỏe 29/07/2018 08:00

Nhịn yêu hay ít quan hệ tình dục có thể dẫn tới nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe.

KO (Theo Thrillist, RD, Video: nabil attalla, Cut, Royalty Free Stock Footage, As/Is)

Avatar