Quốc tế 19/08/2019 12:14

Ba tên trộm dùng cưa máy cắt vào bên trong cây ATM gần bãi đậu xe ở Canberra, Australia để trộm tiền

Đ.T (Theo DM)

Avatar