Mạng xã hội 08/06/2018 04:50

Thay vì bình tĩnh và tìm cách xử lý, nhóm thanh niên hung hãn tìm mọi cách tấn công chủ ô tô đâm vào xe mình.

Nguồn: Thời đại

Avatar