Đời sống 01/12/2018 06:35

S Project là một trong 8 dự án tiêu biểu được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2018. 50 bạn trẻ của dự án đã đi 13 tỉnh thành để giáo dục giới tính cho trẻ em; xuất bản sổ tay, bộ quy tắc phòng chống xâm hại tình dục.

Linh Trang - Anh Phú

Avatar