Đời sống04/12/201903:44

Tiến hóa là một quá trình phát triển tất yếu của loài người. Tuy nhiên không phải tất cả các tiến hóa đều hiệu quả. Thực tế cho thấy, một số tiến hóa đã và đang làm cho cuộc sống con người trở nên tồi tệ hơn.

M.B (Theo Science Insider)
Avatar
Avatar
Đó là SỰ NHẦM LẪN của cả Loài người, như trong tập tài liệu " "LOÀI NGƯỜI PHẢI THAY ĐỔI HOÀN TOÀN" trên trang Web có tên TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI tại Google đã nói (địa chỉ: VUDUYPHU's PAGE đó)