Quốc tế 07/06/2018 10:27

Từ sau Thế chiến thứ 2, quan hệ Triều Tiên và Mỹ đã trải qua hơn 60 năm 'giông tố' với nhiều cung bậc khác nhau.

Q.N (Video: AP, Reuters, CNN, KRT, Euro News, North Korea Today, Simple History....)
Avatar