Nhìn lại lịch sử các dòng iPhone từ ngày đầu ra mắt

2017 là thời điểm đánh dấu 10 năm ra đời của iPhone của Apple. Cùng nhìn lại các dòng iPhone kể từ ngày đầu ra mắt.Đ.T (Theo Apple Explained)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>