Sức khỏe 06/12/2019 11:38

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình bị hắt xì hơi? Chúng có vai trò gì và sẽ ra sao nếu con người cố nhịn chúng?

M.B (Theo What If)

Avatar