Sức khỏe05/03/202108:00

Bữa sáng đã được chứng minh là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Có nghiên cứu cho thấy, nhìn ăn sáng gián đoạn có thể giúp đảo ngược quá trình lão hóa. Vì sao lại như vậy? Nhịn ăn sáng thường xuyên có thể dẫn tới hậu quả gì?

Mỹ Bình (Theo Bestie)

Avatar