Trong nước 16/10/2018 03:51

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về việc bỏ loa phường và nhân rộng mô hình thiết bị thông minh thay thế.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Chẳng hiểu có người dân nào lại muốn bị tra tấn bằng thứ âm thanh chát chúa của loa phường.