Nhiều người Hà Nội mong muốn giữ lại loa phường?

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về việc bỏ loa phường và nhân rộng mô hình thiết bị thông minh thay thế.

Thực hiện: Đình Hiếu

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>