Người yêu thiên văn khắp thế giới đã có một năm 2016 đáng nhớ với nhật thực toàn phần, mưa sao băng và siêu trăng lớn nhất trong gần 70 năm qua.Theo Zing

Avatar