Thế giới15/10/201706:30

Nâng nền đất nhà cửa hay các công trình lớn lên độ cao 10m so với hiện nay là giải pháp đang được Nhật Bản tiến hành tại các khu vực có nguy cơ bị sóng thần.

Các công trình này sẽ an toàn trước các đợt sóng thần có độ cao 10m như trận đại sóng thần năm 2011.

Tại khu vực hành chính đang được xây dựng của huyện thị Minami Sanriku, đất sẽ được lấy từ các quả đồi gần đó để nâng mặt nền toàn khu vực này lên độ cao phù hợp có thể chịu được sóng thần có độ cao trên dưới 10m. Một số công trình khác được đưa vào khu vực xa bờ biển hơn và có nền đất cao hơn.

Dự án nâng nền đang được thành phố tiến hành và sẽ nâng nền lên khoảng 10m so với trước đây trước khi xây dựng các công trình lớn tại các khu vực này.

Để nâng đất nền của cả huyện thị này, cơ quan chức năng tiến hành theo 3 cách là di chuyển vào phía trong xa biển có nền đất cao hơn, san bằng các quả đồi để tạo mặt bằng xây dựng các công trình và đắp đất để nâng các khu vực có nền đất thấp trước khi xây dựng các công trình kiên cố.

Theo VTV

Avatar