Đời sống 30/06/2017 02:32

Clip ghi lại loạt phản ứng "hài hước" của du khách nước ngoài, khi được mời ăn thử quả sầu riêng.

Nguồn:  Youtube
Avatar