Mạng xã hội 04/02/2020 11:08

Tình huống tai nạn hy hữu này đã được camera an ninh của trạm xăng ghi lại được

Nguồn Facebook@Minh Le/Oto+

Avatar