Quốc tế 07/11/2018 05:10

Một công ty tại Tuân Nghĩa, Quí Châu đã đưa ra những hình phạt về thể xác một cách biến thái: ăn côn trùng, uống nước nhà vệ sinh, uống nước tiểu, uống dấm, bán bao cao su trên đường phố, ăn mù tạt, ăn gián...

Theo Shanghaiist

Avatar