Nhân viên bán thịt cởi tạp dề hứng em bé đẻ rơi tại siêu thị tối cuối năm

Trong những ngày cuối năm này, một người phụ nữ ở Mỹ bất ngờ sinh con thành công khi đang đi siêu thị ở thành phố Fresno, bang California, chính nhân viên bán thịt tại đây phải cởi tạp dề để hứng em bé đẻ rơi.

Theo VTC14

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>