Thời sự10/07/201907:27

Từ sáng 9/7, hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây được mở vào sông Tô Lịch khiến nước sông trở nên trong xanh.

Đình Hiếu 

Avatar