Thời sự26/06/201903:37

Đề thi môn Sinh học năm nay được đánh giá là hay và mang tính thực tiễn cao hơn. Nhưng bên cạnh đó, thí sinh cũng khó đạt được 9-10 điểm bởi chính những câu hỏi lạ.

Khánh Linh - Đinh Tuấn
Avatar