Thế giới 09/07/2019 03:31

Những hộp sọ được kéo dài một cách có chủ đích vừa được phát hiện trong một ngôi mộ cổ tại di chỉ khảo cổ Houtaomuga, Đại An, Cát Lâm, Trung Quốc.

Q.N (Video: Sharjah24 News)

Avatar