Thời sự02/04/202106:00

Dân gian có câu “cây gạo có ma, cây đa có thần”, nhưng tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, cây gạo lại là lộc trời, là cây ATM tự nhiên giúp người nông dân không cần phải bỏ công sức nhiều vẫn có thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu mỗi năm. Và tất cả là nhờ những cây tầm gửi sống trên thân cây gạo.

Thùy Chi - Xuân Minh

Avatar