Quốc tế 08/01/2018 04:12

Khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida của ông Trump đã được truyền thông gọi là “Nhà Trắng mùa đông” kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo The Guardian, Ellen Show, Insider, CBS, Washington Post...

Avatar