Công nghệ17/04/201911:12

Sự phát triển của công nghệ đã giúp thắp lên hi vọng phục dựng hoàn toàn Nhà thờ Đức Bà Paris sau thảm họa cháy vừa qua.

K.O. (Theo National Geographic, Verge)

Avatar