Nhà sinh thái làm từ rác có thể tự cung cấp năng lượng cho người sinh sống

Earthship (phi thuyền trái đất) là nơi ở có thể duy trì màu xanh lá. Nó có thể giải quyết mọi vấn đề năng lượng của thế giới.

Tú Uyên (Thực hiện)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>