Thời sự03/09/201812:54

Nước ở các sông tại Thanh Hóa cơ bản đã rút, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất trong nhà. Đã có 13 người chết và mất tích sau lũ.

Lê Dương

Biên dựng: 2

Avatar