Thế giới 01/11/2019 07:30

Dự kiến, nhà máy với diện tích lên tới hơn 200km2 này có thể cung cấp điện cho 1,3 triệu gia đình.

Theo CNN

Avatar