Hotface 21/06/2018 02:29

Nguyễn Phạm Thu Uyên, một trong những nhà báo xuất sắc của Đài THVN

Clip 2: Thu Uyên nói về điều day dứt, về sự "mua chuộc" của nghề báo 

 

VietNamNet

Avatar