Pháp luật29/06/201711:05

Điều 13 luật tố tụng hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực) cũng quy định rằng khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội theo trình tự, thủ tục luật định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội. Việc tiếp thu nguyên tắc nghi ngờ hợp lý trong luật hình sự sửa đổi đã mở ra lối thoát cho các vụ án oan, sai. Nó sẽ giúp chấm dứt quá trình tranh cãi bất tận giữa các quan điểm buộc tội và gỡ tội.Theo VTC14

Avatar
Avatar
Đây là nguyên tắc "suy đoán vô tội" mà