Phim13/05/201905:00

Nói về vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Nếu mấy chục giây hoặc một phút ở trên phim mà đổi lại được một số tiền để mình làm những cảnh khác tốt hơn thì đó là một sự đánh đổi rất thú vị".

Châm Phạm

Avatar