Đời sống 07/05/2019 12:06

Nếu như bênh cạnh bạn có người bị trầm cảm, thì việc khuyên giải đơn thuần chỉ khiến người đó tăng thêm cảm giác tự trách.

Theo Pear

Avatar