Thế giới08/08/202007:18

Cây cầu này có một hình dáng lạ khi nó phải tách ra làm đôi và vòng qua một ngôi nhà nằm ở giữa.

Q.N (Theo SCMP | Video: Newsflare, Weibo)

Avatar