Nguyên cớ lịch sử mối thiện cảm của người Việt với Obama

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, mối thiện cảm mà người Việt thể hiện khi chào đón các Tổng thống Mỹ đến Việt Nam 20 năm qua cũng có cơ nguyên từ lịch sử.

Vietnamnet

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>