Đời sống13/03/202107:00

Với tình yêu quê hương, xóm làng, ông Phan Lạc Hùng, 67 tuổi ở xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã dùng tay nghề của mình , sáng tác mô hình đình Hữu Bằng bằng gỗ nhỏ nhất Việt Nam.

Nguyễn Đức  

Avatar