Mạng xã hội 01/10/2019 05:57

Người phụ nữ ngang nhiên bứng trộm cây cảnh ở Phú Mỹ Hưng, bị nhắc nhở còn cố chấp: "Em chỉ xin 1, 2 cây thôi mà"

Video: FB Mung Trinh

Avatar
Avatar
Tánh 21/12/2019 12:15
Thật là...