Cộng đồng09/06/201910:21

Cảm giác bất an sau lưng, người phụ nữ đang đi bộ đã quay lại và tránh kịp xe tải "điên" đang lao tới như tên bắn.

Video: Facebook Le Nam Khanh

Avatar