Mạng xã hội30/09/202004:21

Người phụ nữ nhận tiền đi mua đồ, nhưng vừa ra đến cửa đã gặp "biến"

Nguồn Facebook@Ký Sự Đường Phố
Avatar