Cộng đồng 17/01/2020 05:40

Người phụ nữ điều khiển xe máy bị giật mình đã phanh gấp và ngã xuống đường, xe bị trượt dài cả chục mét.

Video: HLX/Người Vận Chuyển

Avatar