Cộng đồng 17/02/2020 04:03

Người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, 1 tay cầm đồ ăn, 1 tay lái xe máy chạy ngược chiều bị ô tô từ trong ngõ đi ra đâm trúng.

Video: Nguyễn Việt/OFFB

Avatar