Mạng xã hội 25/12/2019 03:40

Chiếc xe tải di chuyển trên đường đã sơ xuất để chân cẩu thò ra ngoài va chạm với 1 người phụ nữ đi xe máy di chuyển cùng chiều

Nguồn Facebook@OFFB
Avatar