Cộng đồng20/12/202006:00

Một người phụ nữ bất tỉnh sau khi bị khung giường sắt ném từ tòa nhà cao tầng choảng trúng đầu.

Theo Newsflare

Avatar