Mạng xã hội10/06/202005:35

Lợi dụng tiệm cơm không có ai trông coi, người phụ nữ liền dừng xe, bê trộm một thùng thịt để trước cửa tiệm cơm rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Video: FB OFFB

Avatar