Thời trang01/08/201703:42

Tai nạn nghề nghiệp, bị khách hàng sàm sỡ hay cạnh tranh khốc liệt giữa những người mẫu là những chia sẻ rất thật của người mẫu Vĩnh Trinh trong suốt 5 năm làm nghề người mẫu bikini.Theo Lao Động

Avatar
Avatar
Những câu thật lòng của người công chúng