Quốc tế 30/07/2018 11:40

Hàng chục người dân đã phải chạy xuống biển để tránh thảm họa cháy rừng khủng khiếp ở Hy Lạp.

Nguồn DM
Avatar