Thể thao 07/03/2019 07:00

Từ sáng 4-3, người dân và lực lượng giải phóng mặt bằng của phường Phú Đô đã cùng nhau dỡ nhà, hàng quán, chặt cây cối, san ủi đất để lấy mặt bằng làm đường đua tiêu chuẩn quốc tế.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Thể thao nước nhà ngày càng nổi