Sức khỏe 20/06/2018 10:28

Một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng hôn nhân có một phần tác động không hề nhỏ tới sức khỏe tim mạch.

K.O (Theo Daily Mail, Video: National Stroke Association, VTC, TOPHOS)
 

Avatar