Cộng đồng21/10/202105:30

Một người đi đường đã dũng cảm kéo chiếc xe tay ga đang bốc cháy rừng rực ra xa cửa hàng ở miền nam Trung Quốc.

Nguồn: Newsflare

Avatar