Truyền hình 16/09/2019 03:10

Người dân đã đưa ra nhiều quan điểm về khuyến nghị “không cho tiền người ăn xin” của chính quyền TP.HCM.

Xoay quanh khuyến nghị "không cho tiền người ăn xin, người dân TP.HCM đã có nhiều ý kiến chia sẻ khác nhau nhưng đa số họ đều mong muốn hướng tới một thành phố phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Biên soạn: Thanh Tú - Quỳnh

Biên dưng: Lê Hiếu

Avatar
Avatar
QQMinh 16/09/2019 22:39
Cần theo kịp thời đại .Muốn làm từ thiện hãy gửi tiền cho những tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp .