Đẹp21/03/202103:28

Show diễn thời trang đặc biệt diễn ra tại bờ lở Phúc Tân, sông Hồng với những người mẫu chính là người dân sinh sống tại đây.

Phạm Hương - Bạt Tuấn

Avatar